Log ind

Før læsning

Forbered din læsning

FORMÅL

I denne opgave skal du udvælge et dyr, du vil arbejde i dybden med.

Du skal orientere dig i bogen og nærlæse relevante kapitler.

Når du har læst bogen, skal du skrive en fagtekst om dyret.

Orientér dig i bogen

Vælg et af de tre dyr, der uddybes i bogen: Pingviner, sæler, hvaler.

Kig i bogens indholdsfortegnelse og stikordsregister og noter hvilke sider, der handler om det dyr, du har valgt.
  • Se på overskrifter, faktabokse og billeder i hele bogen og notér, hvilke sider og afsnit, der fortæller om dit emne. Skim eventuelt noget af teksten for at finde ud af, om det er relevant at nærlæse.
  • Udfyld de to kolonner i kolonne-notatet, som hedder delområder og sidetal.
  • Nu har du et overblik over, hvad du skal læse, og hvor du kan læse om de forskellige delemner.
Under læsningen skal du skrive dine nøgleord og notater i kolonne-notatet.

Åbn i-arket her