Log ind

Efter læsning

Saml din viden

Referér kapitlet

Lav et referat af det kapitel, du har nærlæst.

Når du refererer, skal du sørge for at få vigtige detaljer med. Dine noter og nøgleord kan hjælpe dig med at huske rækkefølge, hovedtræk og detaljer.

Du kan vælge at referere skriftligt eller mundtligt.

Du kan skrive dit referat i et word-dokument. Du kan også skrive referatet i notesbogen.

Hvis du vælger at genfortælle mundtligt, kan du gøre det for en eller flere kammerater. Du kan også indtale genfortællingen på din mobil, computer eller tablet. Det er vigtigt, at du øver dig et par gange, før du fortæller mundtligt.

Åbn notesbogen her