Log ind

fagbog.gyldendal.dk

– portalen til faglig læsning og skrivning


Fagbog.gyldendal.dk 
henvender sig til elever på alle klassetrin inden for stort set alle fag i grundskolen. Eleverne kan her læse om alverdens emner i de mere end 145 fagbøger, som ligger online på portalen.

Bøgerne spænder bredt indholdsmæssigt, så både elevernes interesselæsning og læsning med et fagligt sigte bliver tilgodeset.

En læselog gør det muligt for eleven at sætte mål for egen læsning. Samtlige bøger på portalen er indlæst af professionelle skuespillere, hvilket sikrer en god læse- og lytteoplevelse.

Faglig læsning – opgaver til alle bøger
På portalen er der tilknyttet opgaver til faglig læsning, og fx serien De små fagbøger har fået nye FØR, UNDER og EFTER læsnings-opgaver. De kan løses digitalt, eller de kan printes ud.

I mange af serierne kan eleverne vælge mellem flere opgavesæt på forskellige niveauer, hvilket sikrer differentiering og tilgodeser forskellige elevtyper.

Under fanebladet ARKIV finder du desuden printbare pdf'er med opgaver til de mere end 400 bøger, der er blevet udgivet i fysisk form inden for serierne: Fagfilur, Første Fakta, Faktisk!, Dyr i..., De små fagbøger og De store fagbøger. Arkivet opdateres med opgaver til nye bøger, der udkommer i de forskellige serier.

Skriveværkstedet – faglig skrivning
fagbog.gyldendal.dk sikrer en tæt kobling mellem faglig skrivning og læsning og giver eleverne rig mulighed for at arbejde fagligt og kreativt med fagbøger.

Skriveværkstedet medtænker principper fra den nyeste skriveforskning, inddrager flipped learning og omfatter Forfatter-kursus, Anmelder-redskab og et SkoleTube-univers, hvor eleverne er producenter og prøver kræfter med bl.a. multimodale produktioner.  

Alle dele af skriveværkstedet er stilladseret og tilrettelagt med modeltekster og elevhenvendte instruktioner.