Log ind

Kolofon

fagbog.gyldendal.dk
ISBN 978-87-625-1087-6
© 2015 Gyldendal A/S, København

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra fagbog.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node.

Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node.

Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

FORLAGSREDAKTION: Trine Einspor, Lise Jæger og Marie Løntoft

GRAFISK DESIGN: Hanne Louise Nielsen

GRAFISK DESIGN AF KOPIARK: Nils Thobo-Carlsen

FORFATTERE

  • Lisbeth Hoff har lavet opgaver og lærervejledninger til faglig læsning til serierne: Første Fakta, Dyr i..., De små fagbøger og Gyldendal Viden. Lisbeth Hoff har desuden udviklet og forfattet Anmelder-redskabet (Skriv en anmeldelse). Lisbeth Hoff er cand.pæd i dansk og master i læse- skrivedidaktik og har gennem en lang årrække arbejdet som ekstern konsulent for Gyldendal på materialer til faglig læsning. Lisbeth Hoff har i mere end 15 år undervist undervisere i arbejdet med elevernes faglige læsning.. 
  • Kirsten Koch Jensen har lavet opgaver og lærervejledning til faglig læsning til De store fagbøger. Kirsten Koch Jensen er læreruddannet, men har siden 2004 arbejdet som konsulent i Faaborg-Midtfyn, hvor hun bl.a. arbejder med børn i vanskeligheder med læsning. Hun har udgivet forskellige undervisningsmaterialer med læsning som omdrejningspunkt. 
  • Troels Gollander står bag Forfatter-kurset. Troels Gollander er skolelærer og forfatter og har gennem en lang årrække skrevet fagbøger og undervisningsmaterialer til grundskolen. Desuden holder han kurser for børn og voksne om at skrive fagbøger.  
  • Lene Nors Nielsen har udviklet og forfattet SkoleTube-universet. Lene Nors Nielsen har desuden udviklet og forfattet Anmelder-redskabet (Lav multimodale anmeldelser). Lene Nors Nielsen er lærer og arbejder på Skolen på Duevej på Frederiksberg. Hun har en særlig interesse for it  undervisningen og de didaktiske potentialer, der ligger i inddragelsen af web 2.0-redkaber. 

INDLÆSNING AF BØGER: Morten Thunbo og Katarina Lewkovitch/ ved Serious Radio Business

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web

VIDEO OG SCREEN CASTS: Julie Blicher Trojaborg, Ida Harlev, Mathias Peitersen og Emil Skydsgaard/Gyldendal Web 

STUDENTERMEDHJÆLP:
Maria Teglkamp og Nikolaj Holck

TAK TIL: Søren Staal Balslev for deltagelse i videoen Mød en anmelder og Henrik Wingaa for indtaling af lyd på faglig læsning-opgaverne til Første Fakta