Log ind

Tiki-Toki

Flotte tidslinjer med lyd, billede og video

Beskrivelse

Med Tiki-Toki kan du lave flotte tidslinjer, som kan vises i både 2D og 3D.

Du kan indsætte tekst, billeder og video i dine nedslag på tidslinjen.

I Tiki-Toki kan du lave kronologiske oversigter over begivenheder, der varer få timer eller tusinder af år.

Du kan inddele dine bokse i tidslinjen i forskellige kategorier, så du har et bedre overblik over emnet.

Gå til Tiki-Toki i SkoleTube

Brug Tiki-Toki til...

Brug Tiki-Toki til at skabe overblik over en udvikling over tid. Fx:
  • Et historisk emne, fx 2. verdenskrig
  • En historisk periode, fx stenalderen
  • En persons liv, fx Christian d. 4.
  • En udvikling, fx dyrs, menneskers eller en religions udvikling. Deling og samarbejde

I kan arbejde flere i den samme Tiki-Toki på samme tid – uanset hvilke platforme (tablet eller pc) i arbejder på.

Tiki-Toki'en kan deles i fx SkoleTube, ligesom de andre SkoleTube-redskaber.